ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΠΑΊΡΝΕΤΕ ΤΗΛΕΦΏΝΑ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΣΠΙΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΕ ΕΣΎ ΤΗΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΥΠΕΥΘΎΝΟΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ